0 17

دانلود رمان بی گناه

قسمتی از متن رمان:   خودت بهتر از من مي دوني. علي تواون ماجرا بيگناه بود. نبود.اون باعث شد که من بشم ايني که الان ميبيني..اگه تواون ماجرا دخالت نمي کرد الان من زنمو...

0 24

دانلود رمان عاشقانه اجتماعی معمایی بازیگر عشق

قسمتی از متن رمان: چه دروغگویی شدم من؛ حال کردید چی ساختم؟ برای تاکید بیشتر، دوباره با لحن مظلومی که دلش بسوزه اضافه کردم آجی بیا دیگه، من واسه روبرو شدن با اون، به...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی آی پارا 0 39

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی آی پارا

قسمتی از متن رمان: اسکو شهری از شهر های استان آذربایجان شرقیه که قدمت تاریخی داره. روستای کندوان هم که عکس روی جلد مربوط به اون روستاست ، یه روستای تاریخیه با خونه های...