دانلود رمان عاشقانه و معمایی در پس ابر ها 0 4

دانلود رمان عاشقانه و معمایی در پس ابر ها

لینک های دانلود رمان به درخواست نویسنده حذف شده است.

دانلود رمان محله ممنوعه جلد 1 0 5

دانلود رمان ترسناک محله ممنوعه

قسمتی از متن رمان: -خوب معلومه. خونه ي تو باباي منو نداره. سیا زد زیر خنده و گفت: -غذاتو بخور. -چه عجب نگفتي کوفت کن. -همینه دیگه. مثه ادم که حرف میزنم بازم بهم...

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رقص دل 0 18

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رقص دل

قسمتی از متن رمان: ترجیح دادم درباره رقیبی که همیشه به من ترجیح داده شده حرفی نزنم . رقیبی که گام هاشو هماهنگ و موزون با من برمیداشت …کافی بود دو قدم جلو میرفتم...

دانلود رمان ترسناک و هیجانی خاطره ترسناک 0 14

دانلود رمان ترسناک و هیجانی خاطره ترسناک

قسمتی از متن رمان: معلوم بود که دهکده محرومی هست از کنار یک رودخانه کوچک هم که آب گل آلودی داشت عبور کردیم به جایی رسیدیم که قبرستان روستا بود جلوتر جایی برای رفتن...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بخاطر آهو 0 10

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بخاطر آهو

قسمتی از متن رمان: به محض ورودم توی خونه؛ بغضم ترکید و به هق هق افتـادم…آخه چـــرا؟چرا الآن؟ چرا حالا که به نبودنش عادت کردم؟خدایا چـــرا؟آهو گوشه ای ایستاده بود و با ترس و...

دانلود رمان جنایی یاقوت خونین 0 7

دانلود رمان خارجی یاقوت خونین

قسمتی از متن رمان: اما سوگاشی حرف کسی را که مطمئن بودم نیتاست قطع کرد و گفت:”من کاری به این چیزا ندارم.نیتا!وقتی اومدی پیش اون باید اینو میدونستی که هیچ وقت نمیشه جا بزنی.میدونی...

دانلود رمان عاشقانه و طنز پانیک 0 19

دانلود رمان عاشقانه و طنز پانیک

قسمتی از متن رمان: من :مالی نیستی که بخوام نگات کنم داشتم به این فکرمیکردم وقتی نمیتونی ببینی چرا میشینی پشت ماشین.. پسره یه پوزخند زد که بیشتر حرصم گرفت عینکش رو از روچشماش...