دکلمه دکلمه

دانلود دکلمه تا نهایت تا عشق از مریم قهرمانلو

دانلود دکلمه تا نهایت تا عشق از مریم قهرمانلو

دانلود دکلمه تا نهایت تا عشق از مریم قهرمانلو

 

دکلمه و شعر : مریم قهرمانلو

تنظیم : احمد تصدیقی

شعر و دکلمه تا نهایت تا عشق :

من حواسـم به تو بود

محـو پاییـزِ نگاهـت بودم

و نفهمیدم کی

دلِ من عاشـق شـد …

من حواسـم به تو بود

نبـضِ قلبم چون پُـتک

سینه را میکوبیـد …

تو نگاهـم کردی

دلِ دنیـا لرزید ..

در همان حال به تو دل بستـم

به تو قولی دادم

تا نهـایت تا عشـق …

در کنارت هسـتم

گرچه میدانستـم

عاشقی رنجِ بزرگی دارد

تو که باشی اما

غصه ها خاموش اند

عشق میبارد و بس ..

دست در دستِ دلم بگذارو

با نگاهـت غم از این دلهـره ها بردارو

و نشانـم بده عاشق هستی …

دلِ من

فکـرِ تو در سر دارد

به تو جز عشـق نبایـد ورزید ..

ما به هم دل بستیم

و خـدا هم خندید ..

حالِ من خط به خط اش دستِ تو است

بینِ این شهـرِ شلوغ

تو مرا میدانی

با همین زمزمه ها شعـرِ مرا میخوانی

تو پنـاهم هستـی ..

و چه حالی دارد

که به من دل بستـی …

دلِ من

فکرِ تو در سر دارد

به تو جز عشـق نباید ورزید …

23+

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب ارسال کنید.