ترسناک حادثه ای خارجی رمان

دانلود رمان بیداری خون آشام

دانلود رمان بیداری خون آشام 

جلد دوم رمان شیفت خون آشام

 

 

 

نام کتاب: بیداری خون آشام

نویسنده : تیم اورورک (مترجم: صبا ایمانی)

ژانر : ترسناک , هیجانی

تعداد صفحات : ۴۳۴

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) , جاوا (JAR) و نسخه کامپیوتر (pdf)

 

 

 

خلاصه رمان : 

شش ماه از برگشتن هادسون از رگد کوو میگذرد، بعد از تعریف کردن وقایع رخ داده در رگد کوو برای مرکز فرماندهی، از آنجایی که حرفهایش را باور نکردند از کار معلق میشود. زمانی که به دنبال نشانه ای از حضور خون آشام ها و ومپایرس ها میگشت، زنی مرموز او را برای حفاظت از دختر ۱۶ ساله اش کایلا از دست غریبه ای که در کمین اوست، استخدام میکند…

 

 

 

قسمتی از متن رمان:

درمورد کابوسها چی کیرا؟
ـ کابوسها چی؟
ـ هنوزم میبینیشون؟
ـ آره.
دکتر رو به رویم نشــســته بود و با دســتهای لاغرش پروندهام را روی دامن پشمیاش نگه داشته بود. از پشت شیشههای عینکش با چشمهای خاکستری روشــنش به من نگاه کرد. چهرهاش بد نبود ولی به خاطر موهای بورش که سفت و محکم به شکل گوجهای بالای گردنش بسته بود، چهرهاش سخت و تقریبا عصبانی به نظر میرسید. نمیتوانست بیشتر از سی و پنج سال داشته باشد ولی به خاطر عینکش و جوری که موهایش را بسته بود چهل و پنج ساله به نظر میرســید. به نظر آدمی شـــایســته و خشـــی و رســمی میآمد ولی میتوانستم ببینم که چیزی بیشتر از این درمورد او وجود دارد.
»همیشه یه جورن؟ « از پشت لبهی عینکش به من نگاه کرد و گفت:
درمورد مامانم؟ آره « هرچند میدانســتم منظورش چیســـت ولی پرســیدم: » اکثرشون درمورد مامانمه.
مشــتاق نســبت به هرکلمهای که میگفتم پشــت ســر هم ســوال میپرســید. »اکثرشون؟

 

 

 

دانلود رمان با فرمت PDF

دانلود رمان با فرمت APK

دانلود رمان با فرمت EPUB

1+

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب ارسال کنید.