دکلمه

دکلمه آرام من به آمار زمین مشکوکم از محمدِ صادق

دکلمه آرام من به آمار زمین مشکوکم از محمدِ صادق

دکلمه آرام من به آمار زمین مشکوکم از محمدِ صادق

 

دکلمه ی فوق العاده زیبا و آرام، کسانی که عاشق دکلمه های با آهنگ های آرام و دلنشین هستند توصیه میکنم حتما این دکلمه رو با آهنگ بسیار زیبای بی کلامش گوش کنید. . .

به همراه پخش انلاین

 

 

من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور ؟
اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــــــــت
پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت ؟

.

بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست
چه کسی تنهانیست ؟ همه از هم دورند
همه در جمع ولی تنهاینـــــــــــــــــــــــــــــد

.

من که در تردیدم تو چطور ؟
نکند هیچکسی اینجا نیســـــــــــــــــــــــــت

.

گفته بود آن شاعر :
هر که خود تربیت خود نکند حیوان است

 .

.

آدم آنست که او را پدر ومادر نیســـــــــت
من به آمار ، به این جمــــــــــــــــــــــــــــع
و به این سطح  که گویند پر  از آدمهاست
مشکوکم

.

نکند هیچکسی اینجا نیســــــــــــــــــــت
من به آمار زمین مشکوکــــــــــــــــــــم
چه کسی گفته که این سطح پر از آدمهاست ؟

.

من که می گویم نیست
گر که هست دلش از کثرت غم فرســـــــوده ست
یا که رنجور و غریــــــــــــــــب
خسته ومانده ودر مانده براه
پای در بند و اســـــــــــــــــــیر
سرنگون مانده به چــــــــــاه
خسته وچشــــــــــــم به راه
تا که یک آدم از آنچا برسد
همه آن جا هستــــــــــند
هیچکس آن جا نیست
وای از تنـــــــــــــــــــــــــها یی
همه آن جا هستـــــــــــــــند
هیج کس آنجا نیســـــــت
هیچکس با او نیســـــــــت
هیچکس هیچکـــــــــــــس

.

من به آمار زمین مشکوکم
من به آمار زمین مشکوکم

.

چه عجب چیزی گفت
چه شکر حرفی زد
گفت : من تنهایم
هیچکس اینجا نیست
گفت : اگر اشک به دادم نرسد می شکنم
اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم
بر لب کلبه ی محصور وجود
من در این خلوت خاموش سکوت
اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم
اگر از هجر تو آهی نکشم
اندر این تنهایی
به خدا می شکنم به خدا می شکنم

.
من به آمار زمین شک دارم
چه کسی گفته که این سطح پر از آدمهاست ؟

برای دانلود دکلمه کلیک کنید

 

 

 

5+

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب ارسال کنید.