برچسب گذاری توسط: اس ام اس عاشقانه

0 223

جملات ناب و عاشقانه تلگرامی

جملات ناب و عاشقانه تلگرامی     دنیا هم که از آن تو باشد ؛ تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی...

0 166

زن حقیقت عشق

زن حقیقت عشق     زن حقیقت عشق را ؛ زود تشخیص می دهد، با حس نیرومند زنی؛ و اگر دبه درمی آورد، از آن است که عشق هم برایش کافی نیست!! او بیش...

0 133

بهترین دلنوشته های بهاری

بهترین دلنوشته های بهاری     ‎بودنت ‎خندیدنت ‎نگاهت ‎صدایت … ‎اینها ، تمامِ قرص های آرامش بخشِ دنیا را بی اعتبار میکنند ..! . . . . 🔸 داشتم باهاش حرف میزدم.. رسیده...

0 106

دلنوشته های داغ بهاری

دلنوشته های داغ بهاری       هزارپایی بود ؛ وقتی می رقصید جانوران جنگل گرد او جمع می شدند تا او را تحسین کنند؛ همه، به استثنای یکی که ابداً رقص هزارپا را...

0 73

به اندازه ی آدم ها دست نزنید

به اندازه ی آدم ها دست نزنید     همه آدمها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند اگر بزرگشان کنیم گم می شوند و دیگر نه شما را می بینند و نه خودشان را بیاییم...

0 55

دلنوشته های تلگرامی سری جدید

دلنوشته های تلگرامی سری جدید       فرض کن ما مسافران یک اتوبوس لکنته ایم با بليط هاي ارزان يكسره در جيبمان و عشق فرض كن كه ساده تر از فرض قبلي ما...

0 59

دلنوشته های تلگرامی عاشقانه

دلنوشته های تلگرامی عاشقانه     صدبار برات گفتم ولی آخه مگه آدم سیر میشه از فکر کردن بهش و تعریف کردنش؟ تو که خودت نمیبینی! همش فک میکنی من دروغ میگم! تو آخه...

0 96

مجموعه دل نوشته های احساسی

مجموعه دل نوشته های احساسی   دلتنگ ها بهتر مى دانند که خواب یک نیاز نیست تنها یک بهانه ست تا آدمى به شب پناه ببرد . . ! میترسانَدَم قطار وقتى که راه...

0 103

مجموعه دلنوشته های جدید و زیبا

مجموعه دلنوشته های جدید و زیبا   ما طوری رفتار می کنیم که انگار گذشته ای نداریم. هر روز متولد می شویم، هر شب می میریم … زمان ! اگر به عقب بر می‌‌گشت...