برچسب گذاری توسط: جاده بارونی

0 276

چشمان تو یادم داد فریاد کشیدن را

        چشمان تو یادم داد فریاد کشیدن را     چـشـمــان تــو یـــادم داد . . . فـریــاد کـشـیـدن را   تــا قـلـه بـه سـر رفـتـن . . . از کــوه...