برچسب گذاری توسط: دانلود رمان اجتماعی

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رقص دل 0 18

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رقص دل

قسمتی از متن رمان: ترجیح دادم درباره رقیبی که همیشه به من ترجیح داده شده حرفی نزنم . رقیبی که گام هاشو هماهنگ و موزون با من برمیداشت …کافی بود دو قدم جلو میرفتم...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بخاطر آهو 0 10

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بخاطر آهو

قسمتی از متن رمان: به محض ورودم توی خونه؛ بغضم ترکید و به هق هق افتـادم…آخه چـــرا؟چرا الآن؟ چرا حالا که به نبودنش عادت کردم؟خدایا چـــرا؟آهو گوشه ای ایستاده بود و با ترس و...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی اروم جونم 0 21

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی اروم جونم

قسمتی از متن رمان: ذهنم مشغول شد. اقاجون هیچوقت بی دلیل همه رو تو یه هفته اونم باغ دعوت نمیکنه.. در خونه رو باز کردم رفتم یه دوش گرفتم لبایامو عوض کردم راه افتادم...

رمان عاشقانه و پلیسی آرامی که من باشم 0 12

دانلود رمان پلیسی و عاشقانه آرامی که من باشم

قسمتی از متن رمان: صورتش خوب بنظر میومد.چشمای نسبتا ریز مشکی با ابروهای مشکی پر.هردو هیکلی و ورزیده بودن انا سروان یه هوا درشتتر از سرگرد بود. سرهنگ اهمی کرد وشروع کرد به صحبت:ببین...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی کلبه تنهایی من 0 40

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی کلبه تنهایی من

قسمتی از متن رمان: با سرعت هرچه تمام تر به انتهای باغ رسیدم. وای عجب کلبه ای شده بود،درست همون چیزی که انتظارش رو می کشیدم ،از خوشحالی دلم میخواست پرواز کنم یه نگاه...

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رویای بلند 0 35

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رویای بلند

قسمتی از متن رمان: توکه ازماجرای نازنین باخبری دیگه بعد این مدت که باهم دوست بودند بهو دختره گفت ماخونمون رو بردیم اصفهان حامدهم مث آدمای دیوونه بلند شده رفته دنبالش ازطرفی چون با...

دانلود رمان تو کی هستی 0 27

دانلود رمان اجتماعی تو کی هستی؟

قسمتی از متن رمان: -ترانه کجاایی؟؟؟ -چی؟؟ -نوشابه رو ریختی روی لباست… نگاهی به لباسم انداختم…. دست من خیلی پایین تر از اون نقطه ای بودکه روش نوشابه ریخته بود… فهمیدم که کار ارشه…....

دانلود رمان جذاب و زیبای آناشید 0 27

دانلود رمان جذاب و زیبای آناشید

قسمتی از متن رمان: از مهربونیش مثل بچه ها خندید: یعنی من دروغ میگم بهت شهین جـــــون؟ باشه من شاهد دارم. آه الان منو صدا میزد .ظرفارو گذاشتم رو زمین و منتظر شدم .به...