برچسب گذاری توسط: دانلود رمان ایرانی

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رقص دل 0 18

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رقص دل

قسمتی از متن رمان: ترجیح دادم درباره رقیبی که همیشه به من ترجیح داده شده حرفی نزنم . رقیبی که گام هاشو هماهنگ و موزون با من برمیداشت …کافی بود دو قدم جلو میرفتم...

دانلود رمان ترسناک و هیجانی خاطره ترسناک 0 14

دانلود رمان ترسناک و هیجانی خاطره ترسناک

قسمتی از متن رمان: معلوم بود که دهکده محرومی هست از کنار یک رودخانه کوچک هم که آب گل آلودی داشت عبور کردیم به جایی رسیدیم که قبرستان روستا بود جلوتر جایی برای رفتن...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بخاطر آهو 0 10

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بخاطر آهو

قسمتی از متن رمان: به محض ورودم توی خونه؛ بغضم ترکید و به هق هق افتـادم…آخه چـــرا؟چرا الآن؟ چرا حالا که به نبودنش عادت کردم؟خدایا چـــرا؟آهو گوشه ای ایستاده بود و با ترس و...

دانلود رمان عاشقانه و هم خونه ای مهمان زندگی 0 79

دانلود رمان عاشقانه و هم خونه ای مهمان زندگی

قسمتی از متن رمان: مي دونم هر کی باهاش کلاس گرفته یا وسطه ترم حذف شده یا اصلا نتونسته پاس کنه  ،  .ولي تو که میدوني بعد از جریان ارجمند دیگه دلم نمیخواد بابهاش...

دانلود رمان ترسناک و هیجانی مرزی از جنس تاریکی 0 83

دانلود رمان ترسناک و هیجانی مرزی از جنس تاریکی

قسمتی از متن رمان: من امیر ایران نژاد هستم،ترمه رضوی توسی و تمنا رمضان…ما همسن هم هستیم. ۹تیر به دنیا  قبلا مامان باباهامون باهم همسایه بودن.البته ترمه۹تیر به دنیا اومد و من ۱فروردین .و...

دانلود رمان عاشقانه و طنز یهویی عاشقت شدم 0 49

دانلود رمان عاشقانه و طنز یهویی عاشقت شدم

قسمتی از متن رمان: فکر کنم یه چهل و پنج دقیقه ای رو داشتیم صحبت میکردم که دیدم الانه که خاله اینا بیان برایه اینکه مثلا یکم کلاس بزارم گفتم: محمد من بادوستام باید...

دانلود رمان عاشقانه و هیجانی بیراهه ی اسارت 0 22

دانلود رمان عاشقانه و هیجانی بیراهه ی اسارت

قسمتی از متن رمان: میبینی؟ حکم اعدام تو و پدرت الان دست منه…شریک گندکاریاشی و این جرم کمی نیست… سند و مدرک مو به موی کثافت کاریاتون دستمه…و با صدای بلند و فریاد گونه...

دانلود رمان عاشقانه یهویی عاشق شدم 0 48

دانلود رمان عاشقانه یهویی عاشق شدم

قسمتی از متن رمان: با هم همینطور مشغول صحبت شدیم،موضوع صحبتامون یا درمورد ترس از مار بود و یا جن تا اینکه دیگه دم دمایه صبح بود قرار شد بخوابه منم خوابم میومد،دوباره رفتم...