برچسب گذاری توسط: دانلود رمان طنز

دانلود رمان عاشقانه و طنز ماهرو 0 5

دانلود رمان عاشقانه و طنز ماهرو

قسمتی از متن رمان: رفتم کنارش نشستم اشکاشو پاک کردم دستشو تو دستام گرفتمو به چشماي پر از دردش خيره شدم ولي چيزي نگفتم فقط لبخند زدم. خودش سکوتو شکست و گفت:ماهرو ماهرو من...

دانلود رمان عاشقانه و طنز آخرین آرزوی مادر 0 30

دانلود رمان عاشقانه و طنز آخرین آرزوی مادر

قسمتی از متن رمان: یه سه طبقهی مدل اروپایی سفارش داده، از اونهایی که بهش میگی سلطنتی. -وای خانم رحمانی ! اون مدلها حسابی خستهام میکنه، چرا قبول کردین؟! -تو نگو خسته میشی که...

دانلود رمان عاشقانه و طنز حس تازه 0 91

دانلود رمان عاشقانه و طنز حس تازه

قسمتی از متن رمان: از حرفای مامان خندم گرفت.هروقت مهمون داشتیم همین بساط بود..اینکه بچه های مردم تربیتشون تکمیله فقط ما نیاز به تربیت داریم.داشتم لقمه میگرفتم که پرهام اومد جلوی اپن ایستاد,با ظاهری...

دانلود رمان طنز آقای باقری به خانه برنمی گردد 0 51

دانلود رمان طنز آقای باقری به خانه برنمی گردد

قسمتی از متن رمان: سلام را که داد، کفِ دو دستش را به صورت کشید . صدای گریه ی صبا بلند بود و روی سلول های مغزِ چهل ساله اش آرشه می کشید !بازدمش...

دانلود رمان عاشقانه و غمگین فرشته تنهایی 0 80

دانلود رمان عاشقانه و غمگین فرشته تنهایی

قسمتی از متن رمان: اھﯽ ﮐﺸﯿﺪم ﻓﺮﺷﺘﮫ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺴﯽ از ﮔﺬﺷﺘﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺎران ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎھﺎﻣﻮن دوﺳﺘﮫ واﺳﮫ ھﻤﯿﻦ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯿﺰدﯾﻢ وﻟﯽ ﺣﺮف ﮔﻔﺘﻨﯽ رو ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ راھﮫ رﻓﺘﻨﯿﻢ...

دانلود رمان عاشقانه و طنز یکی یه دونه من (جلد اول) 1 57

دانلود رمان عاشقانه و طنز یکی یه دونه من (جلد اول)

قسمتی از متن رمان: بالاخره با کمک دوستای بابا سال بعد مرگ ۵٫ خودمو به اینجا رسوندم. دکترای مدیریتمو گرفتم.الانم میرم ایران پیش مامان اینا بابا برگشتن ایران.دلم براشون یه ذره شده.مامان مهربونو خواهر...

دانلود رمان عاشقانه و طنز در دست تو 0 130

دانلود رمان عاشقانه و طنز در دست تو

قسمتی از متن رمان: داشتم تند تند بند کفشمو میبستم ، تاحالا هم کلی دیرم شده بود ، نمیخواستم کاری که با اون همه زحمت جورش کردم ، راحت از دستم بپره. این مامانمم...

دانلود رمان اجتماعی مخاطب خاص،مخاطب عام 0 33

دانلود رمان اجتماعی مخاطب خاص،مخاطب عام

قسمتی از متن رمان: مورد اول .این داداش ما با خود خواننده همخوانی میکنه .یعنی تقلید صدا نمیکنه . دوم اینکه صداش عااااالیه .وگرنه ما دیوونه نیستیم خود آهنگو ول کنیم و بیایم پای...