برچسب گذاری توسط: دانلود رمان

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رقص دل 0 18

دانلود رمان اجتماعی و عاشقانه رقص دل

قسمتی از متن رمان: ترجیح دادم درباره رقیبی که همیشه به من ترجیح داده شده حرفی نزنم . رقیبی که گام هاشو هماهنگ و موزون با من برمیداشت …کافی بود دو قدم جلو میرفتم...

دانلود رمان ترسناک و هیجانی خاطره ترسناک 0 14

دانلود رمان ترسناک و هیجانی خاطره ترسناک

قسمتی از متن رمان: معلوم بود که دهکده محرومی هست از کنار یک رودخانه کوچک هم که آب گل آلودی داشت عبور کردیم به جایی رسیدیم که قبرستان روستا بود جلوتر جایی برای رفتن...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بخاطر آهو 0 10

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی بخاطر آهو

قسمتی از متن رمان: به محض ورودم توی خونه؛ بغضم ترکید و به هق هق افتـادم…آخه چـــرا؟چرا الآن؟ چرا حالا که به نبودنش عادت کردم؟خدایا چـــرا؟آهو گوشه ای ایستاده بود و با ترس و...

دانلود رمان عاشقانه و طنز پانیک 0 19

دانلود رمان عاشقانه و طنز پانیک

قسمتی از متن رمان: من :مالی نیستی که بخوام نگات کنم داشتم به این فکرمیکردم وقتی نمیتونی ببینی چرا میشینی پشت ماشین.. پسره یه پوزخند زد که بیشتر حرصم گرفت عینکش رو از روچشماش...

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی اروم جونم 0 21

دانلود رمان عاشقانه و اجتماعی اروم جونم

قسمتی از متن رمان: ذهنم مشغول شد. اقاجون هیچوقت بی دلیل همه رو تو یه هفته اونم باغ دعوت نمیکنه.. در خونه رو باز کردم رفتم یه دوش گرفتم لبایامو عوض کردم راه افتادم...

دانلود رمان پلیسی و عاشقانه تاوان شکستنم 0 33

دانلود رمان پلیسی و عاشقانه تاوان شکستنم

قسمتی از متن رمان: اره دقیقا تو(با انکشت اشاره بهش اشاره کردم)اگ یکم فقط یکم اون اخمای گره خوردت رو باز می کری جلو مامانم ایناا مثل ادم عادی حرف می زدی هیچ وقت...

دانلود رمان عاشقانه و هم خونه ای مهمان زندگی 0 79

دانلود رمان عاشقانه و هم خونه ای مهمان زندگی

قسمتی از متن رمان: مي دونم هر کی باهاش کلاس گرفته یا وسطه ترم حذف شده یا اصلا نتونسته پاس کنه  ،  .ولي تو که میدوني بعد از جریان ارجمند دیگه دلم نمیخواد بابهاش...

دانلود رمان ترسناک و هیجانی مرزی از جنس تاریکی 0 83

دانلود رمان ترسناک و هیجانی مرزی از جنس تاریکی

قسمتی از متن رمان: من امیر ایران نژاد هستم،ترمه رضوی توسی و تمنا رمضان…ما همسن هم هستیم. ۹تیر به دنیا  قبلا مامان باباهامون باهم همسایه بودن.البته ترمه۹تیر به دنیا اومد و من ۱فروردین .و...